Wypadek, Stłuczka


Co zrobić w razie wypadku / kolizji ?

Wypadek czy stłuczka, nawet drobna, zawsze powoduje stres i zdenerwowanie. Warto wiedzieć co należy robić w takiej sytuacji. Dlatego przygotowaliśmy odpowiednie porady, jeśli jednak będziesz miał jakieś wątpliwości zadzwoń –  505-422-617

O ile nie ma rannych mamy dwie możliwości:

 • powiadomić o zaistniałym zdarzeniu policję
 • spisać oświadczenie sprawcy.

Policję musimy wezwać zawsze, gdy:

 • są ranni.
 • trudno ustalić kto zawinił.
 • sprawca nie chce dokładnie opisać całego zdarzenia.
 • jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • dokumenty sprawcy są nieczytelne.
 • dokumenty wskazują na podrobienie.
 • okoliczności zdarzenia wskazują, że pojazd sprawcy może być przedmiotem przestępstwa (np. kradziony).

W przypadku, gdy sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia i nie został zidentyfikowany, Fundusz wypłaca odszkodowania za szkody na osobie, a za szkody na mieniu – tylko, jeżeli w wypadku uczestnik doznał obrażeń ciała.

Czy wiesz, że odszkodowanie należy Ci się również za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem?

Jeśli  na miejsce zdarzenia nie była wzywana karetka, a po kilku godzinach bądź następnego dnia odczuwasz bóle związane z wypadkiem zgłoś się natychmiast do placówki medycznej.

Czy wiesz, że jeśli Twój samochód po wypadku jest niesprawny należy Ci się samochód zastępczy z polisy OC sprawcy?

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów każdy poszkodowany kierowca posiadający ubezpieczenie samochodu, ma prawo do  pojazdu zastępczego. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i osób prywatnych.

Jeśli doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca, pieszy, rowerzysta  możesz dochodzić należnych Ci świadczeń z obowiązkowego  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub  podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody.

Przysługuje Ci  wówczas :

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała.
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego.
 • wyrównanie utraconego dochodu.
 • koszty opieki osób trzecich.
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu  rehabilita- cyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo.
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania.
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków.
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich.
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów.

Jeśli w wyniku doznanych obrażeń zmarła bliska Ci osoba możesz starać się o :

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla  każdego z Uprawnionych np. współmałżonek, dziecko, rodzice
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka)
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych